People

Faculty Members

SogaKenichi-crop Prof. Kenichi Soga Chancellor’s Professor

Researchers

Hiroshi Kogi Researcher

(Shimizu Corporation, Japan)

Dr Shyamini Kularathna Researcher
Dr Yong Liang  Researcher
Dr Linqing Luo Researcher
Hayato Nonaka Researcher

(Kajima Corporation)

Dr Xiang Sun Researcher
 Dr Bingyu Zhao Researcher

Graduate Students

Dayu Apoji PhD Student
Alp ÇINAR Graduate Student
Bodhinanda Chandra Graduate Student
Bingbing Chen PhD Student

( Dalian University of Technology)

Peter Hubbard PhD Student
John W. Murphy PhD Candidate
Millard McElwee PhD Candidate
Ruonan Ou PhD Student
EzraSatiasabda Ezra Yoanes Setiasabda (Tjung) PhD Candidate
Zhenxiang Su PhD Student
Yanglan Wang Master Student

(Tsinghua Univiersity)

Renjie Wu Graduate Student
Andrew Yeskoo  PhD Student
Tianchi Zhao PhD Candidate

(Tongji University)

Past Members

Alberto Annichini MSc Student

(Politecnico di Torino)

Dr Guido Andreotti Researcher

(University of Pavia)

 Nicola Cardella Reseacher

(Università Politecnica Delle Marche)

Dr Zijun Cao Researcher
amr Dr Amr Ewais Reseacher
Dr James Fern Reseacher
Yuji Fujita Researcher

(Enzan Koubou, Japan)

xinnan Dr Xinnan Gao Lecturer

(Nanjing Agricultural University)

Dr Zheng Hao Assistant Professor

(Hokkaido University)

Miki Komatsu Master Student

(Kobe University)

 Dr Tzu-Hsuan Lin  Researcher

(Sinotech Engineering Consultants Inc.)

Dr Mo Li Lecturer

(Jilin University)

  Xingyue Li PhD Student

(Hong Kong University of

Science and Technology)

Weijian Liang PhD Candidate( Hong Kong University of Science and Technology)
HaoLuo  Hao Luo PhD Student

(University of Cambridge)

Dr Jin Luo Associate Professor

(China University of Geosciences)

 Hansini Mallikarachchi PhD Student

(University of Cambridge)

 Dr. M. Azizul Moqsud Associate Professor

(Yamaguchi University)

Kazuhiro Mukai Researcher

(Takenaka Corporation)

Dr Jinho Park Researcher
Vanessa Di Murro PhD Student

(University of Cambridge)

SasakiTsubasa-crop  Tsubasa Sasaki PhD Student

(University of Cambridge)

Dr Hidehiko Sekiya Associate Professor

(Tokyo City University)

 Silvio Sordo MSc Student

(Politecnico di Torino)

Zhuofu Tao PhD Student

(Tshingua University)

Dr Honghui Wang Associate Professor

(Chengdu University of Technology)

 XiaorongXu  Xiaorong Xu  PhD student

(Tsinghua University)

  Yang Xu PhD Student

(Harbin Institute of Technology)

Tian You PhD Student

(Tshingua University)

Chengcheng Zhang PhD Student

(Nanjing University)